Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego

Najnowszy komunikat
Dodano: 08.01.2022 10:34:08
W styczniu 2022 r. spotykamy się w czwartki 13, 20 (miesięczne) i 27. Zapraszam. AW

Informacje

Wszystkich: 6 | Strony: « 1 »

Czas i miejsce spotkań

Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego nie posiada swojej stałej siedziby, ani telefonu. Zebrania ogólne członków oddziału organizowane są w każdy czwartek po 15. dniu miesiąca w Bydgoskim MOB - Dział Eduka...Działalnośc statutowa

Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego organizacyjnie podlega pod Zarząd Główny, który ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Jezuickiej 6. Zorganizowana działalność numizmatyczna ma w naszym mieście długoletnią tradycję. W roku 1935 pasjonaci...Kalendarium

22 listopada 1935 r. W Muzeum Miejskim w Bydgoszczy, mieszczącym się przy Rynku Marszałka Piłsudskiego (obecnie Stary Rynek), z inicjatywy znanych kolekcjonerów i działaczy, powołano do życia Towarzystwo Numizmatyczne w Bydgoszczy. Ukonstytuował się...Pamięć o zmarłych członkach Towarzystwa

W przededniu jubileuszu 75-lecia powstania Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy zapaliliśmy znicze na grobach założycieli oraz zasłużonych członków oraz złożyliśmy kwiaty na tablicy pamiątkowej patrona naszego oddziału.Patron Oddziału Bydgoskiego

Stanisław Niewitecki urodził się 26 kwietnia 1904 roku w Gołańczy. Był synem Kazimierza (1870 - 1949), rzemieślnika i Marii Magdaleny Zeidler (1877 - 1962). W roku 1918 ukończył szkołę ludową w Gołańczy, a w roku 1920, już w końcowej fazie spolszczon...Terminy zebrań do końca 2019 r.

Zebrania kolekcjonerskie w szkole: 28 listopada oraz 5 i 12 grudnia. Zebranie ogólne w muzeum: 19 grudnia.


admin | 23.11.2019 20:03:06 | Czytaj całość

Strony: « 1 »
Copyright © 2001-2022 Andrzej Wrzesiński
Realizacja Webhome.pl
QR Code