Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego

Najnowszy komunikat
Dodano: 30.10.2023 19:06:15
Terminy zebrań w listopadzie 2023 r. - 2, 9, 16, 23 i 30. Uwaga: 16 listopada nie mamy zapewnionej sali na zebranie. Spotykamy się wyjątkowo na parterze BCOPiW. Cały parter jest strefą komercyjną. AW ...

Działalnośc statutowa

Gmach Muzeum Miejskiego

Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego organizacyjnie podlega pod Zarząd Główny, który ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Jezuickiej 6. Zorganizowana działalność numizmatyczna ma w naszym mieście długoletnią tradycję. W roku 1935 pasjonaci numizmatyki powołali do życia w grodzie nad Brdą Towarzystwo Numizmatyczne w Bydgoszczy. Aktualnie jesteśmy kontynuatorami tej kilkudziesięcioletniej działalności. Stanowi to dla nas szczególny powód do dumy.

Prastare "korzenie" naszej działalności znalazły swój wyraz w statucie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego - w paragrafie 1 statutu czytamy: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (PTN), ..., - jest kontynuatorem tradycji i działalności zorganizowanego od 1845 roku ruchu numizmatycznego, reprezentowanego w przeszłości przez: Towarzystwa Numizmatyczne w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Bydgoszczy, a także Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego.

Cele Towarzystwa wynikają bezpośrednio ze statutu (par. 9):

  1. popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki oraz ochrony i konserwacji zabytków numizmatycznych,
  2. współdziałanie ze środowiskami i towarzystwami archeologicznymi w zakresie archeologicznych odkryć zabytków numizmatycznych, pomoc przy ich inwentaryzacji i zabezpieczaniu,
  3. pogłębianie wiedzy z zakresu numizmatyki wśród członków Towarzystwa,
  4. informowanie wzajemne członków Towarzystwa o podejmowanych pracach i osiągnięciach naukowych,
  5. popieranie, opieka i ukierunkowanie naukowego kolekcjonerstwa numizmatycznego,
  6. współdziałanie z innymi instytucjami w celu eliminowania fałszerstw numizmatycznych oraz związanych z tym nadużyć na szkodę społeczną.

W ramach statutowych działań organizujemy m.in. okolicznościowe wystawy monet, medali i banknotów. Przykładem takiej działalności są np. wystawy organizowane w przeszłości i obecnie w Bydgoskim Antykwariacie Naukowym, b. Klubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 im. Tytusa Maksymiliana Hubera w Bydgoszczy, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Domu Kultury Orion, Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy, w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle n/Not. i in.

Możemy poszczycić się wydaniem kilkunastu medali pamiątkowych. Ich tematyka nawiązuje do ważnych dla naszego miasta i środowiska wydarzeń, np. 400-lecia powstania mennicy, 650. rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy, 90. i 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy i in. Wykonawcami większości medali była Mennica Warszawska (ob. Mennica Polska), a autorami znani plastycy. Medale nasze są chętnie poszukiwane do zbiorów.

Oddział Bydgoski PTN wydaje dwa razy w roku "Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne". Pismo to ukazuje się od 1971 roku. Aktualnie zajmuje się popularyzowaniem własnej działalności statutowej, dokumentowaniem bieżących wydarzeń, jak również popularyzowaniem zagadnień związanych z naszym miastem i najbliższym regionem.

Członkowie Oddziału Bydgoskiego są autorami licznych artykułów o tematyce numizmatycznej. Artykuły były publikowane na łamach prasy codziennej, regionalnej oraz w literaturze fachowej. Na rynku księgarskim na przestrzeni lat ukazało się też kilka poszukiwanych pozycji książkowych pióra członków naszego oddziału.

Obecność nasza w Internecie pomyślana jest przede wszystkim jako pewnego rodzaju wizytówka oddziału, zachęcająca do nawiązania z nami współpracy, a nie jako źródło wiedzy numizmatycznej. Liczymy na to, że nasza strona www cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem internautów, zwłaszcza tych młodszych.

Członkowie Oddziału Bydgoskiego nie pozostają bierni wobec aktualnych spraw naszego miasta - przykładem takiej postawy niechaj będzie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz budowy pomnika założyciela Bydgoszczy - króla Kazimierza Wielkiego. Zebrane w roku 2002 datki pieniężne dwukrotnie przekazywaliśmy na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

Tablica pamiątkowa

Pamiętamy również o naszym patronie, współzałożycielu w 1935 roku Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy, zarazem współorganizatorze odradzającego się po II wojnie światowej ruchu numizmatycznego - Stanisławie Niewiteckim - numizmatyku, działaczu społecznym i "Zasłużonemu Obywatelowi Bydgoszczy". W trzydziestą rocznicę jego śmierci, która przypadła w 1999 roku, dokonaliśmy odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Tablica została zawieszona na ścianie budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 (od strony pl. Teatralnego) - tam, gdzie przez lata mieszkała rodzina Niewiteckich. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej zgromadziła rodzinę naszego patrona, przyjaciół oraz liczne grono numizmatyków i działaczy Towarzystwa.

Utrzymujemy bliskie kontakty z Działem Numizmatyki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Na działalność statutową Oddział Bydgoski PTN nie otrzymuje żadnej dotacji finansowej. Utrzymujemy się wyłączne ze składek członkowskich, a wszelkie działania statutowe realizowane są nakładem pracy społecznej członków.

W ciągu lat statutowej działalności Oddziału Bydgoskiego przewinęło się przez nasze szeregi wielu ofiarnych i oddanych numizmatyce członków. Część z nich odeszła na zawsze, część odeszła z przyczyn ekonomicznych - rosnące zubożenie części społeczeństwa zaowocowało opuszczeniem szeregów organizacji. Wielka to strata. Liczymy jednak na to, że sytuacja ta zmieni się na lepsze. Wiemy, że wiele osób zbiera monety i banknoty - ale czynią to bez członkostwa w Polskim Towarzystwie Numizmatycznym. Liczymy także na większe zainteresowanie naszą działalnością przez młodzież.

Copyright © 2001-2023 Andrzej Wrzesiński
Realizacja Webhome.pl
QR Code