Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego

Najnowszy komunikat
Dodano: 30.09.2023 04:26:29
Terminy zebrań w październiku 2023 - 5, 12, 19 i 26. AW

"Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne"

Pierwszy zeszyt Bydgoskich Wiadomości Numizmatycznych

Pierwszy numer "Bydgoskich Wiadomości Numizmatycznych" (BWN) ukazał się w 1971 roku jako wydawnictwo ówczesnej Sekcji Numizmatycznej im. Stanisława Niewiteckiego Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Inicjatorem powstania BWN i pierwszym redaktorem był Władysław Kabaj - prezes Oddziału Bydgoskiego (zm. w 1997 r.). W roku 1996 obowiązki redaktora BWN przejął Andrzej Wrzesiński (od roku 1997 prezes Oddziału Bydgoskiego). Władysław Kabaj wydał w ciągu 25 lat 16 zeszytów, przy czym poszczególne numery ukazywały się nieregularnie. Pod nową redakcją całkowicie zmienił się charakter czasopisma i częstotliwość jego ukazywania się. Pierwszy numer pojawił się w marcu 1998 roku, następny w grudniu tegoż roku. W 1999 roku wydano 3 zeszyty (czerwiec, listopad, grudzień), a począwszy od roku 2000 do dziś, regularnie po dwa numery - w maju i w grudniu. Od roku 2007 BWN posiadają symbol ISSN.

Niewielki nakład wykonywany jest techniką kserograficzną, po uprzednim przygotowaniu przez redaktora całości materiału na komputerze. Wszelkie prace redakcyjne oraz czynności introligatorskie wykonywane są nieodpłatnie, co sprawia, że koszty wydania pozostają na niskim poziomie. Zeszyty BWN otrzymują autorzy publikowanych artykułów, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Muzeum w Praszce. Część nakładu otrzymują osoby zasłużone dla Oddziału Bydgoskiego. Pozostałą liczbę egzemplarzy rozprowadzamy wśród członków naszego oddziału.

Aktualny zeszyt Bydgoskich Wiadomości Numizmatycznych

Celem wydawania i istnienia naszego pisma jest przede wszystkim zapisanie tego wszystkiego, co dotyczy statutowej działalności naszego oddziału oraz zagadnień związanych z Bydgoszczą. Zeszyty BWN to kronika w odcinkach. Nasze łamy udostępniamy również autorom spoza oddziału, np. pracownikom Muzeum Okręgowego. W pierwszym numerze BWN, pod nową redakcją, szczegółowo opublikowano wszystkie medale wydane przez Oddział Bydgoski. W drugim uporządkowano własne, okolicznościowe nadruki umieszczone na wycofanych z obiegu banknotach. W kolejnych publikowane są  referaty wygłaszane na zebraniach miesięcznych itp. O kronikarskim charakterze BWN świadczyć może fakt zamieszczenia opisu uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej naszego patrona (1999 r.), czy też uroczystości 100. rocznicy urodzin patrona (2004 r.), jak również 70. rocznicy powstania Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy (2005 r.). Nie zapominamy o naszych zmarłych członkach, którym niejednokrotnie tak wiele zawdzięczamy. Dowodem uznania dla ich zasług jest publikowanie życiorysu zmarłego z podaniem jego numizmatycznego dorobku.

Copyright © 2001-2023 Andrzej Wrzesiński
Realizacja Webhome.pl
QR Code