Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego

Najnowszy komunikat
Dodano: 25.04.2024 19:09:51
W maju spotykamy się: 9, 16 i 23.  AW

Fałszywe klipy

Autentyczna klipa

Od pewnego czasu, w handlu oraz na niektórych aukcjach internetowych, pojawiają się klipy talarowe Zygmunta III Wazy, wydane z okazji 400-lecia mennicy bydgoskiej. Klipy te zostały wydane przez Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, na co wskazują zachowane dokumenty. Koncepcję medalu przygotował Władysław Kabaj, zaś autorem medalu był Robert Kotowicz. Jest sprawą normalną, że różne walory pojawiają się po pewnym czasie w obrocie kolekcjonerskim - z pewnością nikogo to nie dziwi. W opisywanym jednak przypadku pojawiły się odmiany, których nie przypisuje sobie Oddział Bydgoski - a więc odmiana klipy wykonana z brązu złoconego oraz odmiana z brązu srebrzonego. Sprzedający klipy podał, że są to odmiany do tej pory jeszcze nie notowane w katalogach. W innych miejscach spotyka się odmiany różniące się masą od wydanych oficjalnie na 400-lecie mennicy bydgoskiej.

Wszystkie klipy, wydane z okazji jubileuszu mennicy, zostały szczegółowo opisane, wraz z innymi medalami, wydanymi przez Oddział Bydgoski, w "Bydgoskich Wiadomościach Numizmatycznych" - marzec 1998 rok.

Skąd zatem pochodzą klipy? Internetowy sprzedawca powiedział, że kupił je przed laty na jakiejś giełdzie, a teraz w ramach porządkowania zbioru pozbywa się ich. Trudno stwierdzić, czy tak jest w rzeczywistości, na co mogą wskazywać inne okoliczności. Ciekawostką jest też fakt, że autorzy oficjalnych katalogów monet, dostępnych na rynku, podają w swych kolejnych wydaniach inne nakłady wspomnianych klip talarowych. Fakt podawania coraz to innych nakładów, ciężaru a nawet wymiaru klip nie jest dowodem na istnienie fałszerskiego procederu - świadczyć może jedynie o pewnym chaosie.

Wiele w przedstawionej sprawie miała wyjaśnić planowana bezpośrednia rozmowa z autorem jednego z katalogów. Niestety, do rozmowy nie doszło z nieznanych powodów. Należy przypuszczać, że jej pozytywnym efektem byłoby rozwianie przynajmniej niektórych spośród pojawiających się wątpliwości. Przypomina się w tym miejscu stara zasada, że w przypadku braku rzetelnej informacji pojawia się dezinformacja i domysły.

Nie jest celem autora niniejszego pisma insynuowanie komukolwiek, że za jego działalnością kryją się nieczyste interesy. Pragnę jedynie zwrócić uwagę potencjalnym kupującym oraz tym wszystkim, którzy już zakupu dokonali, aby bardziej krytycznie przyglądali się i oceniali pozyskiwany lub pozyskany do zbioru walor.

Copyright © 2001-2024 Andrzej Wrzesiński
Realizacja Webhome.pl
QR Code