Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego

Najnowszy komunikat
Dodano: 01.06.2024 22:35:23
Terminy zebrań w czerwcu: 6, 13, 20 i 27. W lipcu i w sierpniu oddział zawiesza działalność.

Kalendarium

Zaproszenie na zebranie konstytucyjne

22 listopada 1935 r.

W Muzeum Miejskim w Bydgoszczy, mieszczącym się przy Rynku Marszałka Piłsudskiego (obecnie Stary Rynek), z inicjatywy znanych kolekcjonerów i działaczy, powołano do życia Towarzystwo Numizmatyczne w Bydgoszczy. Ukonstytuował się zarząd w następującym składzie:

  • prezes - Roman Stobiecki
  • sekretarz - Leon Różdżyński
  • skarbnik - Stanisław Niewitecki
Druga wojna światowa położyła kres działalności Towarzystwa.

26 października 1954 r.

Utworzono w mieście Oddział Bydgoski, powstałego w 1953 roku w Nowej Hucie, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Zebranie założycielskie odbyło się w siedzibie Muzeum przy Al. 1 Maja 4 (obecnie ul. Gdańska). Powołano zarząd oddziału w składzie:

  • prezes - Kazimierz Borucki
  • wiceprezes - Józef Kozanecki
  • sekretarz - Czesław Potemski
  • członkowie - Edward Szamanda, Cecylia Herman

W strukturze Oddziału Bydgoskiego PTA Stanisław Niewitecki kierował zespołem numizmatyków, w latach 1960 - 1964 był kierownikiem koła numizmatycznego, a następnie od 1964 roku do chwili śmierci pozostawał jego prezesem, pełniąc równocześnie funkcję wiceprezesa zarządu oddziału.

5 stycznia 1969 r.

Zmarł Stanisław Niewitecki.

31 marca 1970 r.

Zarząd koła numizmatyków przygotował wniosek o przemianowanie koła w Sekcję Numizmatyczną, z jednoczesnym nadaniem imienia Stanisława Niewiteckiego. Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTA w dniu 8 kwietnia przyjął wniosek jednomyślnie, podejmując uchwałę. Uchwała ta została zatwierdzona 30 kwietnia przez Zarząd Główny w Warszawie.

1970 r.

Sekcja Numizmatyczna Oddziału Bydgoskiego PTA z okazji 35-lecia powstania Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy wydała swój pierwszy medal.

1971 r.

Ukazał się pierwszy numer "Bydgoskich Wiadomości Numizmatycznych".

1972 r.

W dniach 26 - 27 maja w Bydgoszczy odbywał się XX Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. 

22 listopada 1975 r.

Z okazji 40-lecia powstania Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy założona została Kronika Oddziału Bydgoskiego.

22 listopada 1985 r.

Z okazji złotego jubileuszu archeologów i numizmatyków oddział wydał medal pamiątkowy oraz specjalny zeszyt "Bydgoskich Wiadomości Numizmatycznych".

1987 r.

Ustanowiono honorowy tytuł "Bydgoskiego numizmatyka roku" dla członków Oddziału Bydgoskiego wyróżniających się szczególną aktywnością w realizacji zadań statutowych.

1991 r.

Po kolejnych zmianach organizacyjnych Oddział Bydgoski stał się oddziałem terenowym Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

1994 r.

Oddział Bydgoski PTN aktywnie włączył się w obchody 400-lecia mennicy bydgoskiej. Wydano ostatni (piąty) medal z serii medali z podobiznami królów, za panowania których w Bydgoszczy czynna była mennica.

1995 r.

Oddział Bydgoski PTN wydał medal upamiętniający 650-lecie nadania Bydgoszczy praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego.

Moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej

9 października 1999 r.

Dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej patrona Oddziału Bydgoskiego - Stanisława Niewiteckiego.

26 kwietnia 2004 r.

Setna rocznica urodzin patrona Oddziału Bydgoskiego PTN. Nazajutrz odbyło się spotkanie koleżeńskie numizmatyków z udziałem Pani Wandy Niewiteckiej, córek i synów Państwa Niewiteckich, członków rodziny, przedstawicieli ZG PTN, oddziałów terenowych i wielu zaproszonych gości. Z okazji rocznicy oddział wydał m.in. okolicznościowy żeton.

22 listopada 2005 r.

70. rocznica powstania Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy. Do udziału w spotkaniu koleżeńskim numizmatyków zaproszono: Prezesa i członków Zarządu Głównego PTN, Państwo Niewiteckich, delegatów z oddziałów terenowych Towarzystwa, przedstawicieli bydgoskich instytucji, osoby zasłużone dla Oddziału Bydgoskiego oraz sympatyków. Dla uczczenia jubileuszu staraniem Oddziału Bydgoskiego wydano m.in. reedycję poszukiwanej na rynku numizmatycznym "Mennicy bydgoskiej" prof. Mariana Gumowskiego. 

20 listopada 2010 r.

W sali sesyjnej im. Jana Maciaszka Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyło się spotkanie z okazji 75. rocznicy powstania Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy. Spotkanie uświetnili swoją obecnością m.in. Prezydent Miasta Bydgoszczy, Konstanty Dombrowicz, wiceprezes Zarządu Głównego PTN,  Zbigniew Nestorowicz, Pani Wanda Niewitecka.

20 października 2011 r.

W bydgoskim Brdyujściu powitaliśmy nową ulicę - Stanisława Niewiteckiego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Pani Wanda Niewitecka, żona naszego patrona.


Copyright © 2001-2024 Andrzej Wrzesiński
Realizacja Webhome.pl
QR Code